Ubytovací řád

REZERVACE POBYTU
Abychom se vyhnuli neporozuměním a mohli jste si plně užít svou dovolenou, seznamte se prosím s naším ubytovacím řádem. Rezervace pobytu bude přijata po seznámení se s těmito ubytovacími pravidly. 1. Po provedení rezervace emailem nebo telefonicky souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů v naší databázi. Zároveň informujeme, že podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 25. května 2018 platí pravidla pro ochranu osobních údajů, známé jako GDPR. Snažíme se ze všech sil chránit osobní údaje našich hostů a automaticky tak dodržujeme předpisy tohoto nařízení. 2. Apartmány jsou pronajímány na hotelové dny, trvající od 15.00 do 11.00 hod. Příjezd před 15 hod je možný po dohodě s hotelem. Pobývání v apartmánu po 11 hod bude považováno za prodloužení pobytu a účtováno jako další den. 3. Recepce je otevřená od 8.00 do 20.00 hod. Po zaregistrování se, je přístup do apartmánu možný s magnetickou kartou, kterou host obdrží v recepci a za jejíž ztrátu je účtován poplatek ve výši 50 PLN. 4. Hosté se zavazují uživat zařízení apartmánu účelně a neodstraňovat z něj žádné vybavení ani dekoraci. 5. Z bezpečnostních důvodů je v apartmánu zakázáno používat elektrické ohřívače a jiná elektrická zařízení, kromě těch, která jsou vybavením apartmánu. Netýká se to tel. nabíječek, zdrojů napájení RTV a počítačových nabíječek. 6. V apartmánech je přísně zakázáno kouření. Za porušení tohoto zákazu bude na hosta uvalena pokuta ve výši 1000 PLN, a to za likvidaci zápachu prostor, vybavení a prání záclon. 7. Při každém opuštění apartmánu prosíme o zavření oken a hlavních dveří na klíč. Hotel není odpovědný za případné materiální ztráty za nepřítomnosti hostů v apartmánu. Zapomenuté věci po opuštění apartmánu mohou být zaslány na hostem určenou adresu po úhrazení poštovného. V jiném případě budou věci po 5 dnech po opuštění apartmánu zutilizovány. 8. Hotel přijímá hosty s menšími psy za dodatečný poplatek. Majitel psa musí doložit průkaz o očkování proti vzteklině. Pes musí výcházet ven na vodítku a s náhubkem. Majitel je plně odpovědný za svého psa i případné škody ním způsobené, stejně jako má majitel povinnost uklidit nečistoty po svém psu. 9. Hosté jsou povinni pobývat v apartmánu v takovém počtu, který byl uvedený při rezervaci. Nadbývající osoby se musí nahlásit a uhradit dodatečné náklady. 10. Rodiče odpovídají za své děti v celém areálu hotelu. 11. Noční klid platí od 22.00 do 6.00 hod. Prosíme, aby v této době bylo ve všech prostorách hotelu ticho a nedocházelo k pořádání společenských akcí. Bude-li toto hrubým způsobem narušeno budeme nuceni vyhostit tyto hosty z apartmánu za pomocí policie. Zároveň informujeme, že můžeme odmítnout osobu, která dříve porušila tato ubytovací pravidla. 12. V areálu hotelu je bezplatné nehlídané parkoviště. Neneseme odpovědnost za parkující vozidla ani majetek v nich zanechaný. 13. Budeme vděční, když opustíte náš apartmán v takovém stavu, v jakém se nacházel v den vašeho příjezdu.